Producció - Màrqueting

Producció de la gira espanyola de Tiago Iorc 2022

Producció completa de la gira de Tiago Iorc a Espanya (Sala Paral·lel 62 a Barcelona i Teatre Lara a Madrid), els dies 13 i 24 d'octubre del 2022. Contractació de venues i personal, logística de days off i dies de l'esdeveniment, backline, transport, hotels i promoció a diferents mitjans de premsa de l'artista.

Contractació de venues i personal

Gestió de riders tècnics

Màrqueting online i gabinet de premsa

Contractació de backline

Contractació d'hotels i transport local

Gestió del tiquet dels concerts

Entrevista a Radio 3 (Radio Nacional de Espanya):