Producció - Màrqueting

Producció de l'única data a Espanya de la gira europea d'Agnes Nunes i Mari Froes 2023

Producció completa de l´única data a Espanya de la gira europea d´Agnes i Mari Froes. El concert es va fer a la sala Apol·lo de Barcelona el dia 18 de març de 2023. Contractació de venues i personal, logística de days off i dies de l'esdeveniment, backline, transport, hotels i promoció a diferents mitjans de premsa de l'artista.

Contractació de venues i personal

Gestió de riders tècnics

Màrqueting online i gabinet de premsa

Contractació de backline

Contractació d'hotels i transport local

Gestió del tiqueting dels concerts