Tiago Iorc – Octubre 2022

Producció completa dels concerts de la gira de Tiago Iorc a Barcelona (Sala Paral·lel 62) i Madrid (Teatro Lara) d’Octubre de 2022. Contractación dels teatres i personal necessari, logística tant de dies lliures com dels dies dels concerts, material, backline i escenografia, transport, hotels i promoció a diferents mitjans de premsa especializats.

Entrevista a Radio 3 (Radio Nacional d’Espanya):

Altres enllaços d’interés:
Entrevista en Mondo Sonoro
Nota de prensa en Indie Hoy